مکتوب آخر در کنار شماست

نشر تخصصی مکتوب آخر در سال ۱۳۹۵ با رویکرد تولید و انتشار آثار تخصصی در زمینه های مختلف علمی آغاز به کار کرد. دقت در تولید و گزینش محتوای علمی و تلاش برای ارائه سبک های جدید آموزشی در زمینه آموزش مکاتبه ای و آموزش مجازی و توجه به نیازهای جامعه علمی کشور و پرکردن خلأهای علمی جامعه امروز، از اهداف این انتشارات است.
اعضای این انتشارات با اعتقاد به لزوم تحول علمی در جامعه، امیدوار اند که حرکت ایشان گامی هرچند کوچک در راستای شکوفایی علمی اقشار مردم و بسط و تعمیق تربیت عملی و تقویت علمی جامعه باشد.